• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

KUPUJLOKALNO.si ---> združuje preko 1000 ponudnikov blaga in storitev iz naše regije ---> KLIKNI na tarčo ---> DOLOČI ključno besedo ---> IZBERI ponudnika

Rv-Rs elektro storitve, Vladimir Rodić, s.p.


g. Rodić Vladimir
Šercerjeva cesta 7
3320 Velenje
TEL: 031 456 731

PONUDBA:
  • inštalacija električnih naprav
K.B.