Kupuj lokalno - Radenci

REMI, Milan Rebrec s.p.Šratovci 58
9252 Radenci
TEL: 02 566 90 38
e-mail: remirebrec@amis.net

Ponudba:
  • izobraževanje in usposabljanje iz varstva pri delu
  • pregledi, preizkusi in meritve delovne opreme
  • izvedba ekoloških meritev na delovnih mestih
  • priprava vseh potrebnih internih aktov
  • priprava izjav o varnosti z oceno tveganja
  • izdelava vseh potrebnih nalog iz področja varstva pred požarom
  • izdelava varnostnih načrtov ter izvedba koordinacije varstva pri delu na gradbiščih/deloviščih