Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o.


Anton Potnik
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi
TEL: 05 9935440
e-mail: info@jpkic-radlje.si
www:  http://www.jpkic-radlje.si/

Ponudba:
  • odvajanje in čiščenje odpadnih voda
  • pokopališka dejavnost
  • investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
  • urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, površin za pešce, zelenih površin
  • vzdrževanje občinskih objektov
  • ravnanje z odplakami