Kupuj lokalno - Radlje ob dravi

Pravne storitve Dragica Gaube s.p.


Dragica Gaube
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi
GSM: 041 407 101
TEL: 041 407 101
e-mail: dragica.gaube@gmail.com

Ponudba:
  • pravne storitve - nepremičninsko svetovanje (sestava pogodb, celoten postopek prenosa lastništva nepremičnin, urejanje zemljiškoknjižnih zadev, reševanje razmerij med solastniki, pravna pomoč pri dogovarjanju med dediči, reševanje sporov po mirni poti, svetovanje investitorjem pri projektih za trženje nepremičnin, sestava aktov/sporazumov za etažno lastnino in listin za vknjižbo stanovanj, sestava odškodninskih zahtevkov)