Hojka Zapečnik - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji



Hudi Kot 9
2364 Ribnica na Pohorju

Ponudba:
  • proizvodnja mesnih izdelkov