Ročnodelsko društvo Pohorska zarjaJosipdol 47B
2364 Ribnica na Pohorju