• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si


Sofinanciranje nabave nove opreme – lupilnega stroja LS 500 in vzdolžne krožne žage VC 5500


Programa razvoja podeželja 2014-2020 Predstavljamo vam operacijo nabave nove strojne opreme, ki je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep M08.6. V našem podjetju smo v letu 2023 nabavili nov lupilni stroj Terglav LS 500 in vzdolžno krožno žago s pogonsko enoto VC 5500. Z izvedeno investicijo smo dosegli učinkovitejšo in bolj ekonomično primarno obdelavo lesa. Veseli nas, da smo pri tem projektu sodelovali s podjetjem Terglav žage d.o.o..

 

Sofinanciranje postavitve sončne elektrarne

Predstavljamo vam operacijo MFE Kroflič, ki je sofinancirana s strani (EU) Evropske kohezijske politike in Republike Slovenije. Operacija se osredotoča na povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije. Z investicijsko namero podjetje sledi cilju energetske samozadostnosti in neodvisnosti, tj. zmanjševanja rabe energije, varovanje okolja in uvajanje oz. povečanja obnovljivih virov energije.


Z investicijo bo samooskrba podjetja z električno energijo na ravni 65%, hkrati pa se bodo zmanjšali izpusti ogljikovega dioksida za 60 ton/leto. Pri tem bo z investicijo nameščena sončna elektrarna nazivne moči 118,26 kWp. Veseli nas, da bomo pri tem projektu sodelovali s podjetjem SunContract d.o.o.Več na www.eu-skladi.siAktualno

 

Odkupujemo hrastovo hlodovino, vseh kvalitet, po odlični ceni.

 

25.04.2024 - www.zaga-kroflic.si