• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

BB GIB d.o.o.


g. Gregor Petrovič
Šmartno ob Paki 9
3327 Šmartno ob Paki 9
e-mail: bb.gib.doo@gmail.com

PONUDBA:
  • investicijski inženiring
K.B.investicijski inženiring