• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Društvo etažnih lastnikov Velenje


g. Smonkar Damijan
Trg mladosti 6,
3320 Velenje
TEL: 041 517 887
e-mail: delvelenje@gmail.com

OSNOVNI NAMEN DRUŠTVA je, da povezuje sodelovanje lastnikov in najemnikov nepremičnin. Jih ozavešča in spodbuja pri poznavanju zakonodaje na področju etažne lastnine, nepremičninskega in stanovanjskega prava. Društvo etažne lastnike podpira in jim pomaga pri kvalitetnem so-bivanju, v lokalnem okolju.

K.B. društvo, organizacija, združenje