• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Projekt kupujLOKALNO.si združuje več kot 1000 ponudnikov blaga in storitev iz naše regije > KLIKNI na tarčo > DOLOČI ključno besedo > IZBERI ponudnika. Aktualno združuje celotno časovno omejeno ponudbo na eno mesto. Novosti so objavljene v gumbu e Novice. Podrobnejšo predstavitev projekta pa je moč najti v gumbu O projektu kupujLOKALNO.si

Nivig d.o.o.Aškerčeva cesta 20
3325 Šoštanj
TEL: 03 89 11 003
e-mail: info@nivig.si
www:  http://nivig.si/

Ponudba:
  • Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
  • Dobava, vgradnja in zagon malih komunalnih čistilnih naprav
  • Izgradnja in vzdrževanje komunalnih cevovodov
  • Izgradnja cest in pločnikov
  • Urejanje okolice