• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Nivig d.o.o.Aškerčeva cesta 20
3325 Šoštanj

Ponudba:
  • Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
  • Dobava, vgradnja in zagon malih komunalnih čistilnih naprav
  • Izgradnja in vzdrževanje komunalnih cevovodov
  • Izgradnja cest in pločnikov
  • Urejanje okolice