• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

KUPUJLOKALNO.si ---> združuje preko 1000 ponudnikov blaga in storitev iz naše regije ---> KLIKNI na tarčo ---> DOLOČI ključno besedo ---> IZBERI ponudnika

Armin Lambizer s.p.Lokovica 16C
3325 Šoštanj
GSM: 031 776 280
e-mail: armin.lambizer@gmail.com

Ponudba:
  • gradbeno in geotehnično projektiranje
  • geološko - geotehnična poročila
  • statični izračuni in svetovanje
  • načrt podpornih konstrukcij
  • načrt zunanje ureditve in kanalizacije