• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

KUPUJLOKALNO.si ---> združuje preko 1000 ponudnikov blaga in storitev iz naše regije ---> KLIKNI na tarčo ---> DOLOČI ključno besedo ---> IZBERI ponudnika

Ročni Nogomet

Turizem in Gostinstvo

Ponudniki ročni nogomet

Bar Slivnik


Lokovica 1B, 3325 Šoštanj

Odgovorna oseba: Damjana Perovec

041 586 135

bar.demmy@gmail.com

13922548

Bar-Džoni, Mihaela Stropnik, s.p.


Florjan 35, 3325 Šoštanj

Odgovorna oseba:

031 649 433

mihaela.stropnik@gmail.com

27014762