• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Ajpes - Poročilo poslovanja gospodarstva v SAŠA regiji za leto 2018

Na območju Šaleške in Zgornje Savinske doline deluje 1.132 gospodarskih družb in 1.543 samostojnih podjetnikov. Skupna Izkazana izguba presega 200 milijonov evrov.
 
Rezultate poslovanja si ogejte pod več.

 

V spodnji tabeli je razvidno, da se je v gospodarskih družbah število zaposlenih v primerjavi z letom 2017 povečalo za 585 (3,7 %), prihodki so bili višji za dober odstotek, odhodki pa celo za več kot 8 odstotkov. Čisti dobiček je nižji za skoraj 18%, izguba pa skoraj 400% oz. več kot 200 milijonov evrov. Dodana vrednost na zaposlenjega je znašala dobrih 33.000 evrov oz. skoraj 15 odstotkov nižja od leta 2017. Navkljub zelo slabim podatkom se je plača povečala za 1,6% in je znašala 1.619 evrov (bruto).

V spodnji tabeli predstavljamo poslovanje samostojnih podjetnikov. Njihovo število se je povečalo za 114, kar znaša skoraj 9%. Prihodki so se povišali za 11%, dobiček pa kar za 13%. Neto dodana vrednost na zaposlenega je 14.493€, od leta 2017 povečana za 1%, kar je še pa vedno skromno. Povprećna bruto plača znaša 1.050€ bruto.

Vir: Ajpes