• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Letno poročilo o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podletnikov in zadrug v SAŠA regiji v letu 2018.

V prispevku je predstavljen poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug, ki imajo sedež na območju 10 občin SAŠA regije: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Nazarje, Mozirje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) vsa predložena letna poročila poslovnih subjektov javno objavi na svoji spletni strani (http://www.ajpes.si/JOLP). Dostop do javno objavljenih letnih poročil je brezplačen.
Celoten prispevek si oglejte pod več.
 
Celotno poročilo si lahko ogledate na https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Informacije/Podatki_po_regijah