• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Digitalizacija in vavčerji za digitalizacijo

Proces digitalizacije zahteva nov način delovanja. Digitalna preobrazba vpliva na delovno okolje, poznati jo morajo tako vodje kot vsi zaposleni, da se lahko prilagodijo novim delovnim procesom. Osnova procesa digitalizacije so torej ljudje in organizacijska kultura.

Digitalizacija sodi med deset ključnih prioritet Evropske komisije. O digitalizaciji je veliko govora v velikih podjetjih, mala in srednja, zlasti pa mikro podjetja, se nanjo šele pripravljajo. Slovenija pri tem ni nikakršna posebnost. Po oceni Evropske komisije je kar 70% mikro, malih in srednjih podjetij brez kakršnekoli digitalne strategije. Tekmeci, ki bodo uporabili inteligentna orodja, optimizirali proizvodnjo, znižali stroške, jih bodo prehiteli, v nekaj letih lahko ostanejo brez posla. Zato je potrebno začeti ukrepati, spremeniti poslovni model, usposobiti zaposlene, zaposliti nove kadre, ki poznajo sodobne tehnologije.

Digitalizacija je torej nujna, mikro, mala in srednja podjetja pa zanjo nimajo ne kadrov, ne znanja in ne denarja.

 

Slovenija se je po indeksu digitalnega gospodarstva lani uvrstila na 15. mesto v Evropski Uniji, kar je za dve mesti višje kot leto prej. Država je zelo napredovala pri uporabi internetnih storitev, pri objavljanju digitalnih javnih storitev, nad povprečjem EU pa ostaja tudi pri vključevanju digitalne tehnologije v podjetja.

Aktivnosti države na področju digitalizacije

Država:

Vavčerji za digitalizacijo

Slovenski podjetniški sklad je objavil tretji niz vavčerjev za digitalizacijo (spodbude manjših vrednosti do 10.000 evrov). Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo sofinanciranja ključnih področij digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost in njihovi prihodki od prodaje. Razpisani so trije vavčerji na temo digitalnih kompetenc, digitalnega marketinga in digitalne strategije.

Vavčerji bodo omogočili podjetjem, da bodo najela zunanje strokovnjake, ki jim bodo pomagali pripraviti digitalno strategijo »od vrha navzdol«. Navedeno pomeni, da je potrebno najprej usposobiti vodstva, ki bodo ustvarila okolje za spremembe, spodbudila pridobivanje digitalnih kompetenc, najprej pri sebi, nato še pri zaposlenih.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija.

Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustreznih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udeležbe usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja za vsaj 1 zaposlenega. Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 20.000 EUR, pri čemer lahko pridobi največ en vavčer na leto.

Vavčer za digitalni marketing

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenija: http://dihslovenia.si/vavcer/

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:

1. oceno stanja na področju digitalizacije,

2. pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in

3. pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški: Stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).

Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slovenija je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje

Minimalna višina subvencije je 1.000,00EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

Javne pozive Slovenskega podjetniškega sklad je moč najti na povezavi.

Tadeja Bučar      

svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica je revizorka Slovenskega inštituta za revizijo z več kot 25 letnimi delovnimi izkušnjami s področja računovodstva in davčnega svetovanja, pri čemer je glavnino delovnih izkušenj pridobila v revizijski hiši KPMG Slovenija d.o.o..